Ισχυρή Αρκαδία

 • Γιαννακόπουλος Νικόλαος (Γιόβας) του Γεωργίου
 • Γιαννακούρας Ευάγγελος (Βαγγέλης) του Θεοχάρη
 • Γιαννόπουλος Ιωάννης του Σπυρίδωνος
 • Δημάκη Σοφία του Χριστοφόρου
 • Δημητρακοπούλου – Κουστένη Ευγενία (Τζένη) του Γεωργίου
 • Κατσιαδράμης Αναστάσιος του Νικολάου
 • Μακρή Κωνσταντίνα του Αντωνίου
 • Μάνου Βαρβάρα του  Ηλία
 • Μπακούρης Γεώργιος του Νικολάου
 • Νικητοπούλου Ελένη του Θεοδώρου
 • Παπασταματάκης Γεώργιος του Χαραλάμπους
 • Πραχαλιάς Γεώργιος του Θεοδώρου
 • Ρουμελιώτης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
 • Σαλάκος Βασίλειος του Παναγιώτη
 • Τσουμπλέκα Ελένη (Έλενα) του Ευαγγέλου