ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ & ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

 • ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΥΔΑΤΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
 • ΘΩΡΑΚΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Οι υδάτινοι πόροι διαχρονικά αποτελούσαν πηγή πλούτου και η έλλειψη τους αιτία δεινών.

Ωστόσο σήμερα με την  κλιματική αλλαγή να είναι αδιαμφισβήτητη και τις συνέπειες από αυτήν να μεγεθύνονται σε όλο τον κόσμο, οι υδάτινοι πόροι εξελίσσονται σε στρατηγικό μέγεθος.

Οι πλημμύρες αποτελούν κομμάτι της ιστορίας του πλανήτη μας. Ο άνθρωπος βιώνει τις συνέπειες τους για πολλές χιλιετίες. Τα πλημμυρικά φαινόμενα και οι καταστροφές που φέρνουν μαζί τους είναι μια πραγματικότητα. Ζημιές εκατομμυρίων  προκαλούνται κάθε χρόνο σε δημόσιες υποδομές, ιδιωτικές περιουσίες   και  καλλιέργειες. Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής μεγεθύνουν το πρόβλημα και πλέον πέρα των καταστροφών θρηνούμε και ανθρώπινα θύματα.

Η  Πελοπόννησος είναι μια Περιφέρεια που βιώνει τόσο τις πλημμύρες όσο και την έλλειψη νερού. Στην Αργολίδα και την Κορινθία η υδροδότηση των αστικών κέντρων παραμένει προβληματική. Ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των  καλλιεργούμενων εκτάσεων παραμένει απότιστο. Μεγάλες αστικές και περιαστικές περιοχές πλημμυρίζουν κάθε δυο με τρία χρόνια.   

Γνωρίζουμε καλά ότι η δύναμη της φύσης είναι ανυπέρβλητη. Ωστόσο, σήμερα έχουμε την τεχνογνωσία να σχεδιάζουμε και να κατασκευάζουμε έργα διαχείρισης των πλημμυρικών φαινομένων. Με την κατασκευή ταμιευτήρων, αλλά και έργων εμπλουτισμού του υπόγειου υδροφορέα μπορούμε να  εξασφαλίσουμε υδάτινους πόρους. Βέβαια, η  υλοποίηση τέτοιων έργων δεν είναι εύκολη υπόθεση, χωρίς εξειδικευμένη  τεχνογνωσία το κόστος εκτινάσσεται,  και τα απαιτούμενα κεφάλαια είναι αδύνατον να εξασφαλιστούν.

 Τον Ιούλιο του 2018, με την ψήφιση του ν.4555/2018, η αρμοδιότητα για την αντιπλημμυρική προστασία μεταφέρθηκε στην Περιφέρεια. Το 2019, γνωρίζοντας το ύψος των διαθέσιμων πόρων και αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που είχαμε αποκτήσει από επιτυχημένες παρεμβάσεις όπως αυτή του Έλους στη Λακωνία, παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την  αντιπλημμυρική προστασία της Πελοποννήσου που περιλάμβανε έξυπνες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας. Εξηγήσαμε ότι  δεν υπάρχει δυνατότητα για φαραωνικού τύπου έργα μεγάλης εμβέλειας και ότι απαιτείται  νοικοκυροσύνη.

Δυστυχώς η Πελοπόννησος έχασε μια 4ετια επειδή, όπως κατήγγειλε δημόσια ο ίδιος ο Περιφερειάρχης κ. Νίκας,  το «σύστημα» που σήμερα έχουμε απέναντί μας να διεκδικεί την διοίκηση της Περιφέρειας, απαίτησε μια γιγαντιαία απευθείας ανάθεση 80 εκ. ευρώ βάζοντας το «ταμείο του συστήματος» πάνω από το καλό του τόπου μας. 

 

Για την ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ η «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Πλημμυρών & Υδάτινων Πόρων» αποτελεί τη μεγάλη προτεραιότητα της επόμενης περιόδου.

Γνωρίζοντας το ύψος των διαθέσιμων πόρων, έχοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία  σχεδιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που περιλαμβάνει:

 

 • Την εξασφάλιση πρόσθετου θετικού ισοζυγίου για τους υπόγειους υδροφορείς, 25 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού.

Με την κατασκευή κατά μήκος των μεγάλων ρεμάτων τουλάχιστον 500 μικρών ανασχετικών φραγμάτων (50.000 ευρώ/φράγμα) που θα εξασφαλίζουν ανάντη κατακλιζόμενο όγκο τουλάχιστον 10.000m3. Αξιοποιώντας ανά έτος 5 γεμίσματα με αντίστοιχες κατεισδύσεις εξασφαλίζουμε πρόσθετο εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων με  25.000.000 κυβικών μέτρων νερού.

 • Την εξασφάλιση νέων επιφανειακών ταμιευτήρων συνολικής χωρητικότητας άνω των 30 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού.

Με την ολοκλήρωση των δυο μεγάλων ταμιευτήρων που ξεκινήσαμε πριν το 2019  (Ασωπού Κορινθίας και Λαγκουβάρδου Μεσσηνίας) και την κατασκευή ενός ακόμα   στην Λακωνία (Κελεφίνας).

 • Την εξασφάλιση νέων υδάτινων πόρων τουλάχιστον 000.000 κυβικών μέτρων με την αξιοποίηση των παράκτιων αναβάλων που θα χρησιμοποιηθούν για ύδρευση και άρδευση.
 • Τον συστηματικό καθαρισμό όλων των ρεμάτων με λεκάνη απορροής μεγαλύτερη από 10 κυβικών μέτρων νερού
 • Την κατασκευή έργων προστασίας σε όλες τις μεγάλες καταβόθρες με κύρια στόχευση τη συνεχή τους λειτουργία.

Στα κλειστά οροπέδια της Πελοποννήσου οι πλημμύρες οφείλονται στις καταβόθρες που φράζουν. Η πρώτη προσέγγιση αποδίδει το φράξιμο σε ελλιπή καθαρισμό. Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική. Η κύρια αιτία για το φράξιμο δεν είναι τα μπάζα και τα σκουπίδια, αλλά ο αέρας που εγκλωβίζεται στις υπόγειες διαβρώσεις που λειτουργούν ως αγωγοί. Ο σωστός εξαερισμό της καταβόθρας εξασφαλίζει την λειτουργία της. Με τις κατάλληλες γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες σε όλες τις μεγάλες καταβόθρες θα προσδιορίσουμε και θα κατασκευάσουμε τις αναγκαίες διατάξεις εξαερισμού.

 • Την ασφαλή διαχείριση των πλημμυρικών παρόχων μεγάλων και πολύ μεγάλων ρεμάτων που σήμερα πλημμυρίζουν.

Δεκάδες υδατορέματα σε ολόκληρη την Πελοπόννησο ξεκινούν με μεγάλες διατομές και όσο πλησιάζουν στο παραλιακό μέτωπο στενεύουν και σε πολλές περιπτώσεις μετατρέπονται σε απλά χαντάκια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Πάνιτσα και ο Ξεριάς στο Άργος. Όσα χρήματα και αν ξοδευτούν για την κατασκευή αντιπλημμυρικών τοιχίων το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται.

Σε άλλες περιπτώσεις υπάρχει η αναγκαία διατομή, όμως μικρά τεχνικά που έχουν κατασκευαστεί κατά μήκος του ρέματος στις διελεύσεις των δρόμων αποτελούν το πρόβλημα. Η διατομή τους δεν επαρκεί, προκαλούν ανάσχεση ανεβάζουν την στάθμη και τα ρέμα ξεχειλίζει.

Φυσικά υπάρχουν και τα υδατορέματα με τις πολύ μεγάλες παροχές. Τα 2.000 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο του Ευρώτα είναι τεχνικά αδύνατον να αποχετευτούν απευθείας στη θάλασσα. 

Ο εγκιβωτισμός των ρεμάτων μέσα στα μεγάλα αστικά συγκροτήματα αποδείχθηκε λανθασμένη επιλογή. Η Καλαμάτα, που θρήνησε νεκρούς στις τελευταίες πλημμύρες, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.   

Για την ασφαλή διαχείριση  των πλημμυρικών παρόχων σχεδιάζουμε  έξυπνους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν:

 • Ανασχετικά φράγματα στην ανάντη ζώνη
 • Αύξηση των διατομών εξόδου προς την θάλασσα.
 • Εκτροπές τμήματος των πλημμυρικών παροχών ανάντη των αστικών περιοχών προκειμένου να ανακουφίσουν τα υπόγεια δίκτυα ομβρίων των αστικών περιοχών
 • Κατασκευή έργων ασφαλούς υπερχείλισης με οργανωμένη κατάκλιση αγροτικών περιοχών για ένα δυο εικοσιτετράωρα.

 

 • Την εξασφάλιση των αναγκαίων ποσοτήτων νερού σε όλα τα αστικά κέντρα με έργα μεταφοράς νερού από τους ταμιευτήρες και τους αναβάλους στις δεξαμενές ύδρευσης των αστικών περιοχών, αλλά και την διάνοιξη νέων γεωτρήσεων.

 

 • Την κατασκευή έργων καθαρισμού και βελτίωσης της ποιότητας του νερού ύδρευσης των αστικών περιοχών.

Σήμερα στο σύνολο των αστικών περιοχών της Πελοποννήσου η χλωρίωση του νερού αποτελεί το μοναδικό μέτρο για την βελτίωση της ποιότητας του. Ωστόσο, αν και το χλώριο σκοτώνει παθογόνους μικροοργανισμούς, δεν είναι απόλυτα ασφαλές για τον άνθρωπο. Επιπλέον για τα πολλά άλατα που χαρακτηρίζουν τα νερά της Πελοποννήσου και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις οικιακές εγκαταστάσεις δεν υπάρχει καμία μέριμνα.

Η κατασκευή σύγχρονων εγκαταστάσεων καθαρισμού χωρίς την χρήση χλωρίου και η αποσκλήρυνση του νερού θα αναβαθμίσουν κατακόρυφα την ποιότητα του νερού υδροδότησης των αστικών κέντρων. 

 

 • Γνωρίζουμε το μέγεθος του προβλήματος.
 • Γνωρίζουμε την ευθύνη που αναλαμβάνουμε.
 • Μπορούμε να εγγυηθούμε ένα πρόγραμμα ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ & ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ στην Πελοπόννησο.

 

Οι πλημμύρες και η έλλειψη νερού στα αστικά κέντρα ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

 

Τηλέφωνο:

+30 271 023 8067

Διεύθυνση:

Ισαάκ και Σολωμού 20, 22131,Τρίπολη