ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟ ΑΓΡΟΤΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΜΕ 20.000 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Ο πρωτογενής τομέας παραδοσιακά αποτελεί πυλώνα της Εθνικής μας Οικονομίας ωστόσο η σταθερή συρρίκνωση του αποτελεί μια σκληρή πραγματικότητα. Τα χωριά ερημώνουν και ολόκληρες περιοχές μένουν ακαλλιέργητες. Χωρίς του αγρότες και τους κτηνοτρόφους η χώρα μας ακρωτηριάζεται, χωρίς αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα η οικονομία μας θα καταρρεύσει. 

Για την ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ η  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ δεν αποτελεί απλά ένα στόχο, ιεραρχείται ως το κρισιμότερο  στοιχείο για την στήριξη της περιφερειακής οικονομίας.

Προφανώς η συρρίκνωση της υπαίθρου δεν έχει μονοσήμαντη αφετηρία είναι πολύπαραγοντική, ωστόσο η μείωση του εισοδήματος έχει το μεγαλύτερο ειδικό βάρος και είναι σημαντικό να αντιληφθούμε τις κύριες αιτίες που οδηγούν σ’ αυτήν.

  • Η ραγδαία αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού έχει ως συνέπεια να χρειάζονται μεγαλύτερες ποσότητες φτηνών τροφίμων. Αυτή ακριβώς η απαίτηση οδηγεί στην μεγάλη εντατικοποίηση των καλλιεργειών και τη βίαιη επιβολή των γενετικά παραγόμενων σπόρων και ζώων. Σε παγκόσμιο επίπεδο κυριάρχησε η γενετική διάβρωση και απώλεια της ποικιλότητας με κεντρικό στόχο την μείωση του κόστους και την αύξηση της παράγωγης. Σ’ αυτή την κούρσα είναι εξαιρετικά  δύσκολο  να ακολουθήσουμε, επειδή το ανάγλυφο, τα μεγέθη αλλά και η διαθέσιμη τεχνογνωσία δεν μας το επιτρέπουν.
  • Η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου απομάκρυνε ακόμα περισσότερο τον Έλληνα Παραγωγό από τον καταναλωτή και το εμπορικό κέρδος των μεγάλων παγκόσμιων αλυσίδων συμπίεσε  περεταίρω τις τιμές του παραγωγού.

Μπορούμε να επιβιώσουμε σ’ αυτό το περιβάλλον; Σ’ αυτή την αγορά των φτηνών τροφίμων αν όχι αδύνατον είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ωστόσο έχουμε τις προϋποθέσεις να απευθυνθούμε σε άλλη αγορά που είναι στα δικά μας μέτρα. Να «παίξουμε μπάλα στο δικό μας γήπεδο»  .   

Στην Πελοπόννησο  οι παραδοσιακές ποικιλίες παραμένουν ζωντανές, η οικογενειακή αγροτική και κτηνοτροφική μονάδα, συνεχίζει να αποτελεί παράγοντα προστασίας της ποικιλότητας. Στον τόπο μας συνεχίζουμε να παράγουμε εξαιρετικής ποιότητας αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Η γεύση, το άρωμα και κυρίως η διατροφική αξία είναι τα δικά μας πλεονεκτήματα, όχι η τιμή, «σε αυτό το γήπεδο πρέπει να παίξουμε»

Σ’ αυτά τα πλεονεκτήματα   εστιάζεται  το δικό μας σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα. Πρόκειται για την πολιτική της «έξυπνης εξειδίκευσης» όπως έχει επικρατήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη στόχευση μικρότερων αγορών που απαιτούν, αλλά και πληρώνουν τα ποιοτικά  χαρακτηριστικά που έχουν τα δικά μας προϊόντα.  

 Το διάστημα 2011-2019 αυτό το brand υποστηρίξαμε σε δεκάδες εκθέσεις γαστρονομίας και αγροτοδιατροφικού χαρακτήρα.  Η κατακόρυφη αύξηση των εξαγωγών του πρωτογενούς τομέα από την Πελοπόννησο σε εκείνο το χρονικό διάστημα  αποτελεί ασφαλή απόδειξη για την ορθότητα των επίλογων μας.  

Πρώτη προτεραιότητα και κεντρικός πυλώνας του σχεδίου μας αποτελεί η εξασφάλιση αγορών που «αναζητούν» και φυσικά «πληρώνουν» τα χαρακτηριστικά των δικών μας προϊόντων δηλαδή τη γεύση, το άρωμα και τη διατροφική αξία. 

Στοχεύουμε σε δυο κατευθύνσεις:

  • Τη μετατροπή εκατοντάδων και ίσως χιλιάδων νέων αγροτών σε μικρούς εξαγωγείς. Το μοντέλο που ακολουθήσαμε για την προώθηση της μικρής οικογενειακής αγροτικής επιχείρησης στις ευρωπαϊκές εκθέσεις τροφίμων είχε εξαιρετικά αποτελέσματα και θα το ενισχύσουμε. Στοχεύουμε σε περισσότερες από 2.000 συμμέτοχες μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων ανά έτος σε διεθνείς εκθέσεις γαστρονομίας και αγροτοδιατροφικού χαρακτήρα που διοργανώνονται σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Σε όλες τις εκθέσεις η Περιφέρεια θα εξασφαλίζει το περίπτερο, την οργάνωση (μεταφορά – διαμονή), τη διερμηνεία και την προβολή. Στην επόμενη πενταετία θα δοθεί η δυνατότητα σε 10.000 μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις να κλείσουν απευθείας συμφωνίες για την εξαγωγή των δικών τους προϊόντων που θα έχουν υποστεί οικιακή συσκευασία. 

Στη δημιουργία ισχυρής   αγοράς  για την διάθεση των προϊόντων μας στην ραγδαία αναπτυσσόμενη τουριστική δραστηριότητα της Πελοποννήσου.  Η αγροτοδιατροφική οικονομία σε δίπολο με την τουριστική δραστηριότητα. Βήμα, βήμα ο ένας πόλος θα ενισχύει και θα υποστηρίζει τον άλλο. Η Πελοποννησιακή γαστρονομία, η παραδοσιακή ντόπια κουζίνα με βάση τα δικά μας προϊόντα έρχεται σε πρώτο πλάνο δίπλα στη θάλασσα, τα μονοπάτια και τον πολιτισμό. Η Περιφέρεια θα είναι ο καταλύτης αλλά και ο χρηματοδότης προκειμένου να καθιερώσουμε και να προσφέρουμε το «πελοποννησιακό πρωινό», αλλά και τη «ντόπια κουζίνα» με αποκλειστικά δικά μας προϊόντα.

ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ «ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ»

  • Προσδιορίζουμε και υποστηρίζουμε κεντρικό στρατηγικό στόχο την άρρηκτη σύνδεση του τρίπτυχου  «Γεύση,  Άρωμα και  Διατροφική αξία»  με το brand name «Πελοπόννησος».
  • Ανταγωνιζόμαστε με βάση αυτά που αντιπροσωπεύει το brand name «Πελοπόννησος και όχι την τιμή.
  • Στοχεύουμε στην εξωστρέφεια, εξασφαλίζουμε την πρόσβαση σε αγορές που «αναζητούν» και φυσικά «πληρώνουν» τα χαρακτηριστικά των δικών μας προϊόντων.   
  • Χρηματοδοτούμε την εξωστρέφεια αγροτών και κτηνοτρόφων με 20.000 ευρώ ανά παραγωγική μονάδα.
  • Δημιουργούμε ισχυρό δίπολο της Αγροτοδιατροφικης οικονομίας με την Τουριστική δραστηριότητα με στόχο ο ένας πόλος να ενισχύει τον άλλο.
  • Συνεχίζουμε με την ίδια ένταση το πρόγραμμα κατασκευής και αξιοποίησης «Αγροτικών υποδομών» που τρέξαμε με μεγάλη επιτυχία το διάστημα 2011-2019.

Τηλέφωνο:

+30 271 023 8067

Διεύθυνση:

Ισαάκ και Σολωμού 20, 22131,Τρίπολη