Εξωστρεφής Πελοπόννησος

Εξωστρεφής Πελοπόννησος

Εξωστρεφής Πελοπόννησος Αναδεικνύουμε τον τόπο μας σε Παγκόσμιο Τουριστικό Προορισμό Προσελκύουμε νέες παραγωγικές επενδύσεις Δημιουργούμε Συνέργειες με την Επιχειρηματικότητα και τους φορείς της Προωθούμε τη Διαπεριφερειακή Συνεργασία στην Ευρώπη των Περιφερειών Αξιοποιούμε πρόσθετους Ευρωπαϊκούς Πόρους και Συμμετέχουμε σε Διακρατικά προγράμματα…